Een speciale frontoffice voor coördinatie en uw doorverwijzing

Het is natuurlijk een mooi moment als iemand kan worden ontslagen uit het ziekenhuis. Maar wat als hij/zij (nog) niet naar huis kan? Waar kan diegene dan tijdelijk terecht? 

Naar wie kan de huisarts, vanuit de thuissituatie,  een cliënt tijdelijk doorverwijzen? Onze eigen frontoffice heeft het antwoord! 

De frontoffice van Zorgschakel Enschede is hét coördinatiepunt voor tijdelijke beddencapaciteit van de bij de Zorgschakel Enschede aangesloten organisaties. Daarbij reikt het werkgebied van Haaksbergen/Berkelland tot Oldenzaal en omgeving.
En is er sprake van pg-crisis? Dan hebben wij ook inzicht in de capaciteit van de gemeenten Borne, Hof van Twente en Hengelo.

 

Dankzij dit inzicht kunnen wij met onze frontoffice zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de beddencapaciteit in de regio.

Hierbij gaat het om de volgende typen zorg: 

  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Eerstelijns verblijfszorg:  ELV laag, ELV hoog of ELV-palliatief
  • Somatische crisiszorg
  • Psychogeriatrische crisiszorg
  • Langdurige intensieve zorg (SOM en PG)
  • Observatiebedden 

 

Aanmelding

De aanmelding verloopt via de huisarts, transferpunt van het ziekenhuis of de Spoedeisende hulp.

Een eventuele voorkeursorganisatie van de cliënt is uiteraard leidend. Mocht er echter geen plek zijn, dan bieden we een second best.

Ook voor vragen over bijv. wachtlijsten, plaatsingen, vrije bedden, indicatie o.i.d., kunt u altijd terecht bij onze frontoffice.

 

Uitgifte hulpmiddelen

Ook regelt de frontoffice de uitgifte van een aantal hulpmiddelen van Medipoint. De meest voorkomende uitleen artikelen zijn voorradig. De niet-voorradige hulpmiddelen kunnen uiteraard gewoon besteld worden en thuis worden afgeleverd.

Mocht u een hulpmiddel willen lenen of huren, neem dan uw ID-bewijs, bankpas en zorgpas of eventueel een lidmaatschapspas van een zorgorganisatie mee!

Frontoffice Zorgschakel Enschede

24/7 telefonisch bereikbaar

053-4876370
Kantoor in het MST Enschede

Schuin tegenover het restaurant
Geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur


Benieuwd naar wat er achter de schermen gebeurt? Ons filmpje werpt een licht op de taken en verantwoordelijkheden van de Frontoffice van Zorgschakel Enschede