Medisch Technisch Handelen

Gespecialiseerde verpleging is ons vak! 

Dagelijks biedt het Medisch Technisch Handelen (MTH) team complexe verpleegtechnische zorg aan huis. Hierdoor kan de opname in het ziekenhuis worden verkort of kan opname worden voorkomen. Hierdoor kan de cliënt in zijn/haar vertrouwde omgeving blijven en  de behandeling (ver)volgen die in het ziekenhuis is gestart.

Het MTH team levert hoog complexe gespecialiseerde zorg zoals:

  • Toedienen van intraveneuze medicatie, vocht en parenterale voeding
  • Verzorgen van intraveneuze lijnen. (PICC lijn, PAC systeem, CVC)
  • Zorg voor cliënten met chemotherapie.
  • Pijnbestrijding: subcutaan, intraveneus, spinaal/epiduraal
  • Palliatieve sedaties.


Aanvraag MTH zorg door:

Medisch specialist MST:
De aanvraag kan worden ingediend bij het Transferbureau MST. Nadat de aanvraag is gedaan, neemt het Transferpunt contact op met het MTH team en het verzorgt de procedure en afwikkeling.
Huisarts:
U kunt de aanvraag indienen door contact op te nemen met de dienstdoende verpleegkundige van het MTH team. Hiervoor kunt u bellen met nummer van het MTH team. De aanvraag wordt dan rechtstreeks in behandeling genomen en afgestemd.
Overige ziekenhuizen en zorgorganisaties:
U kunt contact opnemen met de Frontoffice van de Zorgschakel (053-4876370) of bellen met het MTH team 

 Bereikbaarheid MTH team

De aanvraag kan worden gedaan door de medisch specialist of de huisarts. 

 

De dienstdoende verpleegkundige van het MTH team is rechtstreeks bereikbaar
07.00 - 23.00 uur        06 54 20 22 14.
23.00 - 07.00 uur        053 4876370 


De Zorgschakel Enschede  is 24 uur per dag bereikbaar op 053 4876370 

In de nacht belt u met de zorgcentrale; zij staan in contact met een verpleegkundige van ons nachtzorgteam en zo nodig een MTH verpleegkundige