Complexe wondzorg

De complexe wondzorg wordt verricht door gespecialiseerde wondverpleegkundigen, of wondverpleegkundigen in opleiding. De wondverpleegkundige komt bij de cliënt thuis om een complexe wond te beoordelen en een wondbehandelplan op te stellen. De wondverpleegkundigen behandelt complexe wonden en neemt  indien nodig contact op met andere disciplines, zoals diëtist, ergotherapeut en fysiotherapeut. Bij stagnatie of achteruitgang van de wond is er een nauw contact met de huisarts voor een verwijzing naar het ziekenhuis, voor verder onderzoek.  

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met het MST om zoveel mogelijk de complexe wondzorg in het eerstelijns netwerk op te vangen. We werken hierin nauw samen met het Wond Expertise Centrum (WEC) en Carint Reggeland. Het WEC is opgezet voor patiënten met een complexe wond en/of acute wond zonder genezingstendens na enkele weken behandeling. Na verwijzing levert het WEC een snelle diagnose en stelt een behandelplan op.  De wondverpleegkundige heeft hierbij de rol als wondregisseur.

Wij leveren zorg aan huis, in het verpleeghuis, verzorgingshuis en revalidatieafdeling. We kunnen ook geconsulteerd worden door de huisartsen, (thuis) zorgteams en het ziekenhuis.  

Als team werken wij wijkgericht, zodat wij korte lijntjes hebben met de (thuis)zorgteams, verzorging- en verpleeghuizen en huisartsen in deze wijken.

Het is ook mogelijk voor andere (thuiszorg)organisaties  om ons te benaderen voor advies, behandeling en/of monitoring bij complexe wonden. 

De kosten van voor de inzet van wondverpleegkundige worden vergoed door de (basis) zorgverzekering.  Wondzorgteam

Wij werken van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor eventuele vragen in het weekend zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 13.00 uur.

 Wij zijn telefonisch te bereiken op: 06-52454498 

of stuur een mail naar: 
wondexpertise@zorgschakelenschede.nl